Obchodné podmienky

Naposledy aktualizované 08/2022

Doprava a doručenie

Všetky zásielky zasielame vo forme balíku spoločnosťou DHL alebo Post Nord v priebehu 3-9 pracovných dní. V období sviatkov a dovoleniek sa dodacia lehota môže predĺžiť.

Objednávky doručujeme v rámci územia Slovenska. V prípade zásielok do zahraničia nás, prosím, kontaktujte vopred. Možnosť osobného odberu neposkytujeme.

O odoslaní objednávky a jej prevzatí dopravnou spoločnosťou Vás budeme informovať mailom, v ktorom Vám zároveň zašleme aj odkaz na sledovanie zásielky. DHL alebo Slovenská pošta, vám po pred doručením balíčku zašle email a vy si balíček môžete vyzdvihnúť na mieste prevzatia. 


Vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy

Vzhľadom na to, že každý produkt je unikát a vyrobený na objednávku s personalizáciou pre každé dieťa, nie je možné tovar vrátiť. Pred odoslaním objednávky preto odporúčame, aby ste zadané údaje dôkladne skontrolovali. Objednávku nie je možné zrušiť. Produkty sa posielajú do výroby hneď po odoslaní objednávky. 

Informácie o platbe

Všetky ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH. Na webovej stránke mojaoblubenakniha.sk prijímame platbu platobnými kartami typu Visa/Dankort, Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, ako aj pomocou služieb Apple Pay a PayPal.

Bezpečnosť

Platby prijímame cez popredný dánsky platobný systém Adyen, ktorý šifruje všetky údaje o Vašej platobnej karte pomocou protokolu SSL (Secure Socket Layer). Transakcie vykonáva platobný operátor PBS, ktorý neautorizovaným osobám neposkytuje prístup k číslu karty, ani k ďalším citlivým údajom. Údaje poskytnuté na stránke mojaoblubenakniha.sk slúžia výlučne na vybavenie Vašej objednávky a doručenie tovaru. Po zadaní údajov o platobnej karte prebieha platba priamo cez platobného operátora PBS, ktorý zaručuje stopercentnú bezpečnosť Vašich údajov. Správcovia webovej stránky mojaoblubenakniha.sk, ani iné strany nemajú prístup k údajom. Operátor PBS zároveň v súvislosti s online platbou poskytuje plnú garanciu finančných prostriedkov zákazníka a v prípade zneužitia garantuje náhradu škody v plnej výške platby.

Emaily a marketing

V súvislosti s objednávkou poskytujeme našim zákazníkom služby v podobe série emailov: potvrdenie objednávky, potvrdenie odoslania zásielky, doplňujúcu správu, ako aj potvrdenie o zmenách uskutočnených do dvanástich hodín od zadania objednávky.

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom e-shopu www.mojaoblubenakniha.sk je My Best Book ApS so sídlom Skejby Norlandsvej 311, st., 8200 Aarhus. IČO: 36088966.

Svoje otázky týkajúce sa objednávok smerujte na: info@mojaoblubenakniha.sk 

Účel a rozsah podmienok

Nasledujúce informácie bližšie definujú podmienky doručenia tovaru a služieb spoločnosti mojaoblubenakniha.sk. Kúpou tovaru súhlasíte s obchodnými podmienkami. Spoločnosť mojaoblubenakniha.sk si vyhradzuje právo na zmenu podmienok bez predchádzajú upozornenia a s účinnosťou na už existujúce zmluvné vzťahy.

Cena a platba

Všetky ceny na stránke mojaoblubenakniha.sk sú uvedené vrátane DPH. Ak nie je dohodnuté inak, ku každej objednávke sa vzťahuje poštovné podľa aktuálne platného cenníka. Platba prebieha v rámci kompletizácie objednávky pomocou jednej z vyššie uvedených možností platby.

Doručenie a oneskorenie zásielky

Objednávky odosielame hneď po ukončení výroby, štandardne do 5-8 pracovných dní od zadania objednávky. V prípade značného prekročenia štandardného termínu doručenia je zákazník po predchádzajúcom písomnom oznámení oprávnený odstúpiť od zmluvy. Za výrazné prekročenie termínu doručenia považujeme oneskorenie o viac ako tridsať pracovných dní.

Ak oneskorenie zásielky spôsobili okolnosti, za ktoré spoločnosť mojaoblubenakniha.sk nenesie zodpovednosť (vrátane oneskoreného dodania tovaru alebo nedodania tovaru zo strany dodávateľov, prípadne oneskorenie zákazníka či jeho neochoty spolupracovať), zákazník nemá možnosť uplatniť právo vyplývajúce z neplnenia zmluvy, vrátane odstúpenia od zmluvy.

Spoločnosť mojaoblubenakniha.sk nenesie zodpovednosť za oneskorenie alebo nedodanie tovaru spôsobené vyššou mocou. Spoločnosť mojaoblubenakniha.sk nie je povinná objednávku doručiť, ak sa cena za jej vybavenie výrazne zvýši v dôsledku udalostí, za ktoré nenesie zodpovednosť.V prípade dokázateľného včasného odoslania zásielky vzhľadom na dohodnutý termín doručenia, spoločnosť mojaoblubenakniha.sk nenesie zodpovednosť za oneskorenie alebo stratu zásielky spôsobenú dopravcom. Zákazník nemá možnosť podať reklamáciu za oneskorenie už doručenej zásielky.


Vlastnícke právo

Zákazník nadobúda vlastnícke právo k fyzickej kópii tovaru po jeho zaplatení na webovej stránke mojaoblubenakniha.sk. Všetok tovar spoločnosti mojaoblubenakniha.sk zostáva jej majetkom až do prijatia platby od zákazníka v plnej výške. Po presune vlastníckeho práva na zákazníka si spoločnosť mojaoblubenakniha.sk vyhradzuje právo použiť vyrobený tovar ako referenciu v rámci marketingovej činnosti.


Reklamácie a nedostatky

Spoločnosť mojaoblubenakniha.sk nezodpovedá za chyby, ktoré zákazník pred zadaním objednávky písomne neopravil. V prípade chýb a nedostatkov tovaru je zákazník oprávnený podať reklamáciu v primeranom čase od dodania objednávky priamo zamestnancom spoločnosti mojaoblubenakniha.sk. Spoločnosť mojaoblubenakniha.sk je povinná pokúsiť sa nedostatky napraviť v prípade, že je možné nápravu vykonať v primeranom časovom období a za predpokladu, že spoločnosť mojaoblubenakniha.sk nesie zodpovednosť za uvedené nedostatky. Podrobnejší opis práv na tovar vyrobený na mieru nájdete tu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32011L0083 (Paragraf 49)


UPOZORNENIE! Farby v konečnej tlačenej podobe produktov sa môžu líšiť od farieb na obrazovke. Farebné odlišnosti nie je možné považovať za chybný tovar. Farba pleti a farba vlasov zobrazená vo výbere tiež nie je konečná a v tlačenej podobe sa môže sa mierne líšiť v závislosti od samotného ilustračného prevedenia jednotlivých postáv.
Na zakúpený tovar sa zároveň vzťahuje záručná doba 24 mesiacov.


Obmedzená záruka

V prípade oneskorenia alebo v prípade doručenia chybného tovaru nenesie spoločnosť mojaoblubenakniha.sk zodpovednosť za prípadné prevádzkové straty, ušlý zisk alebo iné nepriame straty, vrátane strát vyplývajúcich z právnych vzťahov zákazníka s tretími stranami. Spoločnosti mojaoblubenakniha.sk prináleží povinnosť odškodniť zákazníka iba v prípade straty alebo škody spôsobenej hrubou nedbanlivosťou alebo úmyselným konaním. Spoločnosť mojaoblubenakniha.sk nezodpovedá za nepriame alebo priame straty v prípade, že sú výsledkom oneskoreného doručenia tovaru alebo výsledkom straty údajov, prípadne ušlého zisku.