Spoznajte tím Mojej Obľúbenej Knihy

Anna Dybdal portrait

Editor

Anna Dybdal

David Mickeleit portrait

Art Director

David Mickeleit

Nicolai Winberg Nielsen portrait

Paid Marketing Manager

Nicolai Winberg Nielsen

 Bonnie Lee Bogers portrait

Country Manager, Netherlands

Bonnie Lee Bogers

David Gélie portrait

Country Manager, France

David Gélie

Emma Høyrup portrait

Country Manager

Emma Høyrup

Eva Ørskov portrait

Country Manager, Slovakia and Czech Republic

Eva Ørskov

Giordana Meloni portrait

Country Manager, Italy

Giordana Meloni

Joana Matias portrait

Country Manager, Portugal and Spain

Joana Matias

Lene Bjørkhaug portrait

Country Manager, Norway

Lene Bjørkhaug

Lisa Mach portrait

Country Manager, Sweden & Customer Service

Lisa Mach

Michelle Jensen portrait

Country Manager, Poland

Michelle Jensen

Nicole van Beek portrait

Country Manager, Netherlands

Nicole van Beek

Paula Repo portrait

Country Manager, Finland

Paula Repo

Tamara Weber portrait

Country Manager, Germany

Tamara Weber

Jenni Salmela portrait

Country Manager, Finland

Jenni Salmela

Jonas Linderoth portrait

Developer

Jonas Linderoth

Marc Aarnio Faaborg portrait

Graphic designer

Marc Aarnio Faaborg

Caroline Bock portrait

Customer Service & Marketing assistant

Caroline Bock

Autori a ilustrátori (na voľnej nohe)


Anja Løfkvist portrait

Illustrator

Anja Løfkvist

Meike Schneider portrait

Illustrator

Meike Schneider

Sarah Conradsen portrait

Illustrator

Sarah Conradsen

Anja Gram portrait

Illustrator

Anja Gram

Anne Lindhard portrait

Author

Anne Lindhard

Ewa Delgado portrait

Illustrator

Ewa Delgado

Jonas Sonne portrait

Illustrator

Jonas Sonne

Sine Bjørn portrait

Illustrator

Sine Bjørn

Søren Juhl portrait

Illustrator

Søren Juhl

Karin Lindeskov portrait

Illustrator

Karin Lindeskov